Afscheidsplechtigheid

Tijdens een afscheidsplechtigheid wordt er stilgestaan bij het leven van de overledene. Dit kan op diverse manieren worden vormgegeven en is sterk afhankelijk van de geloofsovertuiging van de overledene. De meeste afscheidsplechtigheden bevatten in ieder geval toespraken van de nabestaanden, muzieknummers en gedichten of gebeden.

Hoe lang duurt een afscheidsplechtigheid?

Hoe lang een afscheidsplechtigheid duurt, is afhankelijk van de nabestaanden en het soort plechtigheid. Kerkelijke afscheidsplechtigheden duren een stuk langer dan plechtigheden van mensen die geen geloof aanhangen. Voor een kerkelijk afscheid inclusief begraven moet u ongeveer 3 tot 4 uur rekenen. Voor een seculiere crematieplechtigheid is dat ongeveer 2 uur. Indien de nabestaanden dat willen, kunnen zij de plechtigheid langer laten duren. Hieraan zijn meestal kosten verbonden.

Rituelen bij een katholiek afscheid

Een katholiek afscheid gaat gepaard met verschillende rituelen. Er worden Bijbelteksten en -versen opgezegd en religieuze liederen gezongen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het karakter van de overledene en diens leven. Rondom de kist staan kaarsen die de symbolische functie hebben om het lichaam in het licht te laten opnemen. Tijdens de plechtigheid kunnen nabestaanden ter communie gaan. Dit houdt in dat ze een hostie van de priester ontvangen. Deze symboliseert het lichaam van Christus. De plechtigheid eindigt met een absoute. Hierbij wordt de kist bewierrookt en met wijwater besprenkelt, een laatste eerbetoon aan het lichaam van de overledene. Daarna begeleidt de uitvaartverzorger de nabestaanden naar het crematorium of de begraafplaats.

Rituelen bij een protestants afscheid

Protestanten hebben minder behoefte aan rituelen dan katholieken. Nabestaanden kunnen het afscheid grotendeels naar eigen inzicht invullen. Toch wordt er tijdens de plechtigheid wel degelijk gebeden en gezongen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het leven van de overledene en worden belangrijke keerpunten benoemd. Is er sprake van een crematie? Dan zegt de voorganger aan het einde van de plechtigheid nog een gebed op. In het geval van een begrafenis gebeurt dit wanneer de kist ter aarde wordt besteld. Op het moment dat de kist in het graf ligt, spreekt de dominee nog een laatste zegen uit. Daarna kunnen nabestaanden in stilte afscheid nemen.

Andere vormen van afscheid

Veel mensen geloven niet meer in een god. Voor hen is de dood het einde van alles. Afscheidsplechtig-heden van niet gelovigen zijn meestal zeer persoonlijk. Er worden toespraken gehouden met anekdotes en zaken die het leven van de overledene typeerden. Daarnaast wordt er muziek gedraaid of gespeeld. In sommige gevallen worden er foto's van de overledene getoond. Na de toespraken, muziek en eventuele gedichten eindigt de plechtigheid. In het geval van een begrafenis kunnen nabestaanden kort bij het graf afscheid nemen van de overledene. Soms gaat dit gepaard met het gooien van een bloem of een handvol zand. Bij een crematie kunnen nabestaanden kort afscheid nemen bij de kist. Dit gebeurt onder muzikale begeleiding.

Een ritueelbegeleider in de arm nemen

Voor mensen die geen specifiek geloof aanhangen, kan het soms moeilijk zijn om vorm te geven aan een afscheidsplechtigheid. Zij kunnen gebruikmaken van een ritueelbegeleider. Dit is iemand die inhoud geeft aan rituelen omtrent belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals geboorte, huwelijk en dood. Een ritueelbegeleider maakt gebruik van symbolen om uitdrukking te geven aan het belang en de betekenis van bepaalden momenten. Dit is anders dan een uitvaartbegeleider die de praktische kant van de uitvaart verzorgt.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Door op ‘Akkoord’ te klikken of gebruik te maken van de website ga je akkoord met de plaatsing van de cookies. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina
Akkoord