Wat betekent beneficiaire aanvaarding?

Een erfenis bestaat uit zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen? Dan kunt u kiezen voor een beneficiaire aanvaarding. U aanvaart de erfenis wel, maar de schulden kunnen niet op u worden verhaald.

Een erfenis aanvaarden, weigeren of beneficiair aanvaarden

Krijgt u een erfenis aangeboden? Dan kunt u drie dingen doen, namelijk

  • De erfenis weigeren
  • De erfenis zuiver aanvaarden
  • De erfenis beneficiair aanvaarden


Weigert u een erfenis? Dan laat u het totaal van bezittingen en schulden aan u voorbij gaan. Wilt u de erfenis zuiver aanvaarden, dan aanvaart u alle bezittingen én schulden die bij de erfenis horen. Gaat uw voorkeur uit naar het accepteren van de erfenis, zónder dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor de schulden? Dan kunt u kiezen voor beneficiaire aanvaarding.

Wat houdt beneficiaire aanvaarding in?

Wanneer u een erfenis beneficiair aanvaart, bent u niet aansprakelijk voor de schulden van overledene. Heeft de overledene echter wel schulden dan worden diens bezittingen gebruikt om deze af te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de auto en de woning van de overledene. Blijft er na de verkoop van de bezittingen nog een restschuld over? Dan bent u als erfgenaam niet privé aansprakelijk voor deze schulden. Zijn de schulden na de verkoop van de bezittingen wel afbetaald en blijft er nog geld over? Dan gaat het geld naar u als erfgenaam. U hoeft overigens niet terstond te beslissen of u een erfenis benificiair aanvaart. Wettelijk gezien heeft u drie maanden de tijd om uw beslissing te nemen. Tot dan bent u ook niet verplicht om eventuele schuldeisers te betalen.

Verplichting tot beneficiaire aanvaarding

Soms is iemand verplicht om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit geldt bijvoorbeeld bij minderjarige erfgenamen. Zo kan een minderjarige niet aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van een overleden familielid. Ook erfgenamen die wettelijk niet over een eigen vermogen mogen beschikken zijn verplicht om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Het gaat om mensen die onder curatele staan, failliet zijn of in de schuldsanering zitten.

Wat moet u doen als u een erfenis beneficiair aanvaardt?

Besluit u om een erfenis beneficiair te aanvaarden dan moet u een Verklaring van Nalatenschap afleggen. Dit doet u bij de rechtbank. Het gaat hierbij om de rechtbank in de gemeente waar de overledene voor het laatst heeft gewoond.

Vereffening bij beneficiaire aanvaarding

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, moet u deze volgens een aantal wettelijke regels afhandelen. Dit wordt vereffening genoemd. U moet deze regels strikt opvolgen, anders kunt u alsnog privé aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de overledene. Het is dan ook verstandig om een deskundige in te schakelen die gespecialiseerd is erfrecht.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingegaan. Hiermee worden erfgenamen beschermd tegen de schulden van de overledene. U kunt als nabestaande namelijk maar één keer beslissen of u een erfenis weigert, zuiver aanvaardt of beneficiair aanvaardt. Soms heeft een nabestaande een erfenis zuiver geaccepteerd, maar blijken er schulden te zijn waar de erfgenaam niets van wist. In dat geval kan iemand een beroep te doen op bovengenoemde wet. Een erfgenaam mag alsnog besluiten om een erfenis beneficiair te aanvaarden als uit de administratie van de overledene niet bleek dat er nog schulden waren. Zo hoeft de erfgenaam de schulden niet uit eigen zak te betalen. Wist u als erfgenaam wel dat er een schuld was, maar kende u de hoogte niet? Dan kunt u geen beroep doen op de wet. Het gaat uitsluitend om schulden die niet bekend waren bij de erfgenaam.

5,0 / 1 stemmen
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Door op ‘Akkoord’ te klikken of gebruik te maken van de website ga je akkoord met de plaatsing van de cookies. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina
Akkoord