Nieuwe regels voor begraven en cremeren

18-01-2019
4231
0
Nieuwe regels voor begraven en cremeren

Er komen nieuwe regels voor begraven en cremeren. Dit is om nabestaanden tegemoet te komen. Zij krijgen zo meer keuzemogelijkheden.

Een verouderde wet

De 'Wet op Lijkbezorging' is volgens uitvaartexperts verouderd. Het houdt geen rekening met nieuwe technologieën of andere religieuze groeperingen. Ook hebben veel nabestaanden wensen die volgens de huidge wet niet zijn toegestaan. Zo is het niet mogelijk om de as van twee mensen in één urn te plaatsen. Dit terwijl er veel nabestaanden zijn die daar expliciet om vragen. Bijvoorbeeld wanneer twee ouders vlak na elkaar overlijden of wanneer er sprake is van een doodgeboren tweeling. Nu is het voor uitvaartcentra wél mogelijk om een juridische truc uit te voeren en op deze manier de regels te omzeilen. Maar dit is geen permanente oplossing.|

Wat houdt de huidige 'Wet op Lijkbezorging' in?

De basis van de huidge wet werd in de 19e eeuw gelegd. Het is gebaseerd op de Begrafeniswet uit 1869. Hierin werd vastgelegd dat overledenen binnen 6 werkdagen begraven moesten worden. Ook moest de oorzaak van het overlijden gemeld worden. In 1991 werd de wet aangepast en kreeg het de benaming 'Wet op Lijkbezorging'. Deze wet wordt nog steeds gehandhaafd. In de huidige wet staat onder meer dat iemand ofwel begraven ofwel gecremeerd mag worden. De wet biedt hierin geen ruimte voor nieuwe technieken. Ook mag iemand niet eerder dan 36 uur na overlijden worden begraven of gecremeerd. Willen nabestaanden dit toch, dan moeten ze goedkeuring vragen aan de officier van justitie.

Nieuwe mogelijkheden

De nieuwe regels moeten rekening houden met de realiteit en wensen van de huidige maatschappij. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die doorgevoerd gaan worden.

De wachttijd voor de ontvangst van de as

Momenteel ontvangen nabestaanden pas na 30 dagen de as van de overledene. Deze regel werd opgesteld in verband met strafzaken. Tegenwoordig zijn er nieuwe DNA-mogelijkheden en is het überhaupt niet meer toegestaan om een lichaam te cremeren dat deelmaakt van een lopende strafzaak. Een andere reden voor deze wachttijd is om nabestaanden voldoende nadenktijd te geven. Zo hebben zij tijd om te bedenken wat ze met de as willen doen. In de praktijk weten nabestaanden dit al ruim van tevoren. De wachttijd wordt dus drastisch verkort. Naar hoeveel dagen is nog niet duidelijk.

De as van meerdere mensen in een urn plaatsen

Zoals eerder aangegeven is het momenteel niet toegestaan om de as van meerdere personen in één urn te plaatsen. De nieuwe regels maken het mogelijk om dit wel te doen. Zo wordt tegemoet gekomen aan de wensen van nabestaanden en hoeven crematoria geen omslachtige handelingen uit te voeren om dit alsnog mogelijk te maken.

Begraven of cremeren binnen 24 uur

Momenteel mogen mensen niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden gecremeerd of begraven. Dit botst met de wens van veel joodse en islamtische nabestaanden. Voor deze religies is het belangrijk dat overledenen binnen 24 uur begraven worden. Met de nieuwe regels wordt er tegemoet gekomen aan de wensen van deze nabestaanden.

Nieuwe wet, nieuwe naam?

Mogelijk krijgt de nieuwe wet een nieuwe naam. Veel mensen vinden het woord 'lijk' kwetsend. Daarom wordt er nagedacht over een andere benaming. Een mogelijkheid is het woord 'lichaam' in plaats van 'lijk'. Het is echter nog niet zeker of de naam wordt aangepast.

Onderzoek naar resomeren

Technologieën veranderen. Dit geldt ook voor de uitvaartbranche. Tegenwoordig zijn er nieuwe mogelijkheden om een lichaam te verwerken. Een daarvan is resomeren. Hierbij wordt een lichaam in een chemisch bad geplaatst waardoor er uiteindelijk alleen nog maar botpoeder overblijft. Deze techniek is in Nederland nog niet toegestaan, maar met het oog op de nieuwe regels wordt er in 2020 wel onderzoek naar gedaan. Mochten de bevindingen positief zijn, dan wordt het in de toekomst mogelijk om een lichaam te laten resomeren.

Datum nieuwe wet nog niet bekend

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet klaar is. Ook heeft de overheid nog niets gezegd over wanneer de nieuwe regels van toepassing zijn.

Reageer op deze blog


Velden met * zijn verplicht
Wij gebruiken cookies We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een geweldige website-ervaring te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken opent u de instellingen. Bekijk onze cookiepagina
Accepteer alles
Weigeren